fbpx
0%

REGULAMIN/ REGULATIONS Radio Time Out

SHARE

Regulations/Regulations                              

Radio Time Out

With love for music/For love of music

1.  Prezenterzy prowadzą audycje ponieważ czują radość z dzielenia się swoją pasją do muzyki.

1. The presenters run programs because they feel the joy of sharing their passion for music.

2. Radio Time Out nie stawia warunków czasowych oraz ilości audycji zagranych przez Prezentera.

2. Radio Time Out does not set the time conditions and the number of programs played by the Presenter.

3. Radio Time Out łaczy wszystkich słuchających, grających, tworzących oraz podziwiających muzykę Trance.

3. Radio Time Out connects all listeners, who play, create and admire Trance music.

4. The administration of Radio Time Out wishes you all a lot of great moments with our radio, possibilities to learn All Arcana music, amazing experiences and unique broadcasts thanks to a fantastic Dj

4. The Radio Time Out administration wishes everyone many great programs, the possibility of learning all the ropes of music, amazing experiences and unique broadcasts thanks to the fantastic DJ.

5. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie jak i propozycje. Życzymy Słuchaczom i  Dj-om radości z bycia w świecie muzyki Trance.

5. We are open to any comments, suggestions and proposals. We wish listeners and DJs the joy of being in the world of Trance music

Robert,

Menu
Play Cover Track Title
Track Authors
Skip to toolbar